us nl

Algemene Fiscale Praktijk

25361242-krant.jpgDe algemene fiscale praktijk is voornamelijk gericht op alle fiscale gebeurtenissen die onmiddellijk een weerslag hebben op de (inter-)nationale fiscale vaststelling van de bedrijfswaarde. Dit omvat vragen betreffende Bijv. belastingaanslagen en aangiftevereisten, winstallocatie, tarieven, waardering van het jaarlijkse vermogen, toegestane methoden van afschrijving, fiscale reserves, fiscale faciliteiten, en de berekening van fiscale voordelen. Dientengevolge, kan de algemene fiscale praktijk niet worden gegeneraliseerd, aangezien het van cruciaal belang is om op maat gemaakte en praktisch toepasbare kennis te bieden aan ondernemers met het doel om toereikend aan hun huidige informatiebehoeften tegemoet te komen. Van Clamsfield International Ltd. houdt haar oren tegen de grond en streeft ernaar om organisaties te voorzien van de meest recente informatie over veranderingen in regelgeving en nieuwe mogelijkheden, welke van relevantie zijn voor hun specifieke bedrijfsmodel en fiscale situatie. Daarnaast, verzorgt Van Clamsfield International Ltd. een deugdelijke aangiftepraktijk en behoudt zij open communicatielijnen met de voorzittende belastingautoriteiten ten behoeve van de cliënt.

“The hardest thing to understand in the world is the income tax.”

Albert Einstein (14/03/1879 – 18/04/1955), German Physicist

Van Clamsfield International Ltd. voorziet in de volgende dienstverlening omtrent de ‘algemene fiscale praktijk’:

  1. Het indienen van aangiften inkomstenbelasting, aangiften vennootschapsbelasting, aangiften omzetbelasting en aangiften loonbelasting;
  2. Het verzorgen van de aanvraag ten behoeve van een ‘advance pricing agreement’ (APA) of een ‘advance ruling agreement’ (ATR);
  3. Het onderhouden/verzorgen van correspondentie met de leidende belastingautoriteiten;
  4. Mogelijkheid tot uitstelregeling voor intermediairs ten behoeve van de aangifteverplichtingen van organisaties;
  5. Up-to-date informatie ten aanzien van het dynamische belastingrecht en de intrinsieke gevolgen voor een specifieke organisatie;
  6. Onderzoek naar de (inter)nationale mogelijkheden voor belastingvrijstelling of belastingverrekening;
  7. Bewaken van Fiscale Naleving.
All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media