us nl

Fiscale Naleving

42196282-vliegtuig.jpg

Fiscale naleving (in het Engels: Tax Compliance) refereert naar het beheren van de effectieve belastingdruk van organisaties en de corresponderende correcte afdracht en betaling van (latente) belastingverplichtingen. Het doel in dit opzicht is om de haalbare opties in de internationale fiscale arena voor een specifieke vennootschap te ontlenen aan de bepalende bilaterale belastingverdragen en jurisprudentie, om vervolgens een vertaalslag te maken naar het nationale belastingsysteem en de relevante gelegenheden die dit schept voor de vennootschap in kwestie. De verbindende factoren als tevens de beperkingen die kleven aan de interactie tussen zaken van internationaal belastingrecht, Europees belastingrecht, en lokaal belastingrecht, dienen volledig bekend te zijn om een organisatie in staat te stellen betrouwbare en goed geïnformeerde beslissingen te nemen en om ervoor te zorgen dat deze beslissingen in overeenstemming zijn met (inter-)nationale fiscale wet- en regelgeving.

“Remember upon the conduct of each depends the fate of all.”

Alexander the Great (356BC – 323BC), Leader

Met de doelstelling fiscale naleving te bewerkstellingen, assisteert Van Clamsfield International Ltd. organisaties middels:

  1. Het bieden van relevante, tijdige en up-to-date informatie over de voorwaarden die worden gesteld aan fiscale naleving;
  2. Geïntegreerde software, welke verzekerd dat aan alle fiscale naleving vereisten wordt voldaan;
  3. Van Clamsfield International Ltd. is bekroond met het Nederlandse overheidscertificaat van het internationaal erkende ‘standard business reporting (SBR)’ voor intermediairs, wat het mogelijk maakt om versleutelde en dus beveiligde communicatie en transfer van financiële data in XBRL-formaat te verzenden naar de Nederlandse Belastingdienst, financiële instituten, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media