us nl

Algemene Rechtspraktijk

65519794-bal-in-doelpunt.jpgWanneer de economische verhoudingen in een specifiek geval afwijken van de normale omstandigheden, wanneer zakelijke overeenkomsten niet worden geütiliseerd vanuit een win-win positie, wanneer er sprake is van alsmaar veranderende (externe) factoren: het is in deze gevallen dat de juridische vragen de grootste uitdaging vormen. Economisch inzicht verheldert deze rechtspunten en speelt tevens een beslissende rol in het accommoderen van de essentiële behoeften van rechtspartijen recht te doen aan een rechtvaardigheidsgevoel met het doel zorg te dragen voor de bekrachtiging van hun principes.

“One who breaks an unjust law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for law.”

Martin Luther King, Jr. (15/01/1929 – 04/04/1968), American Leader

Van Clamsfield International Ltd. voert een algemene rechtspraktijk, bestaande uit de volgende diensten:

  1. Juridische correspondentie en vertegenwoordiging;
  2. Initiëren van juridische procedures en/of onderhandelingen met rechtspartijen, daarbij inbegrepen (semi-) overheidsinstellingen;
  3. Samenstelling en controle van de rechtsgeldigheid van algemene voorwaarden, contracten en andere obligatoire overeenkomsten;
  4. Juridische assistentie bij incasso/invordering werkzaamheden, de vaststelling van de rechtsvorm van een onderneming en methoden (opstelling) van financiële zakelijke contractsvormen;
  5. Kennisdrager met betrekking tot beginselen van het Europese aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad), Nederlands aansprakelijkheidsrecht, internationaal publiekrecht, bestuursrecht, en recht op schadevergoeding.

Van Clamsfield International Ltd. zet zich af tegen het uitgekauwde juridische concept van beeldvorming en utiliseert het juridische feitencomplex ter ondersteuning van een gedetailleerd raamwerk van imperatieve bepleitbare standpunten. De economische realiteit van de casus is daarbij leidend, om de reden dat dit bewerkstelligt dat de absolute kern van het geschil in kwestie in al haar facetten volledig ondervangen wordt.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media